Trải nghiệm và Hồi ký

Howcare
Chủ Nhật, 27/06/2021

Số 01 của Howcare Channel là số đầu tiên làm quen và giới thiệu, nói về một số trải nghiệm và hồi ký nhỏ của Howcare năm 2018 & 2019

Chủ đề chính xuyên suốt của Howcare về sau luôn là: - Thư giãn và giải trí - Chia sẻ kiến thức làm sao nhận biết được hàng thật - Howcare sẽ phát triển thêm các chuyên mục khác theo thời gian

#howcare #howcarechannel #hàngthật #hànggiả

Viết bình luận của bạn