Shopee chính thức gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của Hoài Linh trên nền tảng