Quét mã vạch không phát hiện được hàng thật và giả