Quét mã vạch không phát hiện được hàng thật và giả

Howcare
Thứ Tư, 09/06/2021
@authproduct

Tại sao quét mã vạch không phân biệt được ##hangxin ##hanggia ##hangauth ##hangthat

♬ nhạc nền - Sản phẩm Auth
Viết bình luận của bạn