Nguyễn Phương Hằng nói toạc "bí mật động trời", không chút e dè Hoài L