Nguyễn Phương Hằng nói toạc "bí mật động trời", không chút e dè Hoài Linh vụ Võ Hoàng Yên...

You tube
Thứ Tư, 26/05/2021

Có quá nhiều lùm xum giữa 2 phe mà chưa thấy hồi kết, khán giả người xem, người nghe thì có những chính kiến khác nhau, sự thật như thế nào đây...?

#vohoangyen #dunglovoi #nguyenphuonghang #HoaiLinh #covid

Viết bình luận của bạn