Ngày này năm này | Gần Thuận Kiều Plaza | Tiếp tế thực phẩm | Howcare

Howcare
Thứ Bảy, 10/07/2021

Ngày này năm này | Gần Thuận Kiều Plaza | Tiếp tế thực phẩm | Howcare
1. Sáng 09.07 Gần Thuận Kiều Plaza
2. Tiếp tế đồ ăn lên Hồ Chí Minh:
- Thịt heo: 5kg
- Cá biển: 3 ký
- Gà: 2 con
3. Chế biến món đặc biệt
-----
Ăn trái này liệu có bị chu mỏ:
Viết bình luận của bạn