Những ngôn từ sử dụng để Đánh giá & Bình luận về Sản phẩm & Bài viết phải phù hợp với Quy định của Howcare

Cấm những ngôn từ mô tả liên quan đến:

 • Nội dung mang tính khiêu dâm
 • Ngôn từ thô tục, khiếm nhã, miệt thị, kích động người khác
 • Ngôn từ so sánh tiêu cực làm cho người khác cảm thấy tự ti về bản thân
 • Các vấn đề chính trị, tôn giáo, thù ghét
 • Động cơ vì mục đích cạnh tranh không lành mạnh

Khuyến khích những ngôn từ:

 • Trao giá trị cộng đồng, giúp đỡ người khác hiểu rõ vấn đề một cách tích cực
 • Được Review Sản phẩm và Bài viết một cách trung lập

Những ngôn từ có thể bị Howcare thay bằng ký tự "***":

 • Có chứa những từ bị cấm
 • Thông tin số điện thoại của cá nhân khác

Những Đánh giá & Bình luận có thể bị xóa hoặc không được phê duyệt:

 • Thông tin riêng tư của Nhà bán hàng, Khách hàng khác
 • Những ngôn từ né tránh, viết tắt, nói lái,...gây hiểu nhầm cho người đọc như: vl, sml, clgt, dm, cmnr, cc, éo,...
 • Rao bán Sản phẩm & Dịch vụ không liên quan đến howcare.vn